ALGEMENE VOORWAARDEN – FINCA TRANQUILIDAD – CASA
1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Finca Tranquilidad.
1.2 Finca Tranquilidad omvat een woonhuis (villa), een casa en een casita en bijbehorend terrein met zwembad. De casa en de casita worden voor korte termijn verhuurd aan gasten. De casa en de casita van Finca Tranquilidad wordt beheerd door de eigenaars, hierna te noemen “Finca Tranquilidad”. De eigenaars van Finca Tranquilidad kunnen zich laten vervangen door vertegenwoordigers.
1.3 Als je een reservering/boeking maakt, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring.
1.4 Het minimum verblijf in Finca Tranquilidad is drie nachten.
1.5 Check-in is mogelijk vanaf 16.00 uur tot 23.00 uur. Check-in na 23.00 uur kan op aanvraag en hiervoor hanteren wij een toeslag van € 25,-. Check-out kan tot 10.00 uur op de dag van vertrek. Een late check-out (tot 18:00) is alleen mogelijk op aanvraag en op basis van beschikbaarheid en hiervoor hanteren wij een toeslag van € 50,-. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
1.6 Het is niet toegestaan ongeregistreerde personen die niet officieel verblijven in Finca Tranquilidad uit te nodigen en/of mee te nemen in de accommodatie(s).
1.7 Huisdieren zijn soms toegestaan, maar altijd na contact met de uitbaters. Kosten daarvan zijn 10 euro per dag.
1.8 Roken is in de binnenruimtes van de casa en de casita van Finca Tranquilidad niet toegestaan.
1.9 Drugs zijn niet toegestaan in Finca Tranquilidad. Het verblijf van iedereen die in het bezit is van illegale middelen of deze meeneemt, zal worden beëindigd zonder teruggave van de huursom en de zaak zal zonder uitzondering aan de politie worden gemeld.
1.10 Je dient zowel in als buiten de casa en de casita van Finca Tranquilidad geen geluidsoverlast te veroorzaken, en de rust van omwonenden en eigenaren te allen tijde te respecteren.
1.11 Gasten kunnen hun auto parkeren op de privé parkeerplaats. Parkeren is gratis en geschiedt altijd op eigen risico.
1.12 Finca Tranquilidad kan gasten, bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de huursom.
1.13 De website van Finca Tranquilidad is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in en om de accommodatie(s) van Finca Tranquilidad ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gast(en) geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.14 Finca Tranquilidad behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Je accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat je de website en faciliteiten van Finca Tranquilidad gebruikt.

2. TARIEVEN

2.1 De getoonde tarieven zijn per nacht en gebaseerd op een bezetting van maximaal 4 personen.
2.2 De getoonde tarieven zijn inclusief de wettelijk geldende BTW, het gebruik van water, elektriciteit, bad- & bedlinnen en Wifi.
2.3 De getoonde tarieven zijn inclusief het geldende BTW-tarief (of gelijksoortige belasting). Mocht het btw-tarief veranderen tussen de datum van de boeking en de datum van de levering van diensten, dient volgens de belastingwetgeving het BTW-tarief te worden toegepast van het moment van de levering van diensten of verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke huursom die aan de gast in de reserveringsbevestiging was meegedeeld.
2.4 De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering. Wij adviseren je een goede annulerings- en een reisverzekering af te sluiten.
2.5. De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.6. Een borg van 200 euro geldt voor alle boekingen en dient cash bij aankomst te worden betaald.

3. RESERVERING, BEVESTIGING EN BETALING

3.1 Een aanvraag tot reservering kan via de website van Finca Tranquilidad worden verstuurd of indien van toepassing, via een door Finca Tranquilidad geselecteerde officiële boekingssite.
3.2 Na ontvangst van je aanvraag tot reservering en de door Finca Tranquilidad verzonden bevestiging, dien je de betaling uiterlijk binnen 2 dagen te voldoen. De reservering vormt een definitieve boekingsovereenkomst als je van ons een bevestiging hebt ontvangen en de betaling is voldaan.
3.3 De betaling bedraagt 100% van de totale huursom, te voldoen bij het maken van de reservering.
3.4 De betaling dient te worden overgemaakt middels de betaalmogelijkheden op de website van Finca Tranquilidad. In geval van een bankoverschrijving, dient gebruik te worden gemaakt van de volgende informatie: bankrekening IBAN: ES35 0073 0100 5606 5812 8047, SWIFT/BIC-code OPENESMM, t.n.v. Marjan Put onder vermelding van je reserveringsnummer.
3.5 De kosten voor het gebruik van gebruikte voorzieningen/services tijdens je verblijf, of de kosten voor het verblijf van de hond, dien je bij vertrek contant af te rekenen.

4. ANNULERING

4.1 Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van je reserveringsnummer.
4.2 Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
• bij annulering tot 8 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de totale huursom
• bij annulering vanaf 8 weken voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de totale huursom
4.3 Bij een no-show is de volledige huursom verschuldigd. Wij adviseren je een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

5. OVERMACHT

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Finca Tranquilidad gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste van grondstoffen, natuurrampen en buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de uitbaters of naaste familieleden van de uitbaters e.d., waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Finca Tranquilidad kan worden gevergd.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Finca Tranquilidad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. De gast vrijwaart Finca Tranquilidad tegen aanspraken dienaangaande. Finca Tranquilidad is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom- en watervoorzieningen en technische installaties, niet of niet tijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Finca Tranquilidad is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.
6.2 Finca Tranquilidad kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaars.
6.3 Onverminderd het in 6.1 en 6.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Finca Tranquilidad, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Finca Tranquilidad is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Finca Tranquilidad in het voorkomende geval zal uitkeren.
6.4 Het gebruik van het zwembad en andere faciliteiten van Finca Tranquilidad geschiedt op eigen risico. Finca Tranquilidad kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik van de faciliteiten.

7. SCHADE

7.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door Finca Tranquilidad gegeven redelijke gebruiksinstructies.
7.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem/haar en zijn medegasten aan Finca Tranquilidad of de daarin aanwezige zaken of personen, toegebrachte schade.
7.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan Finca Tranquilidad te worden gemeld. Reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.
7.4 Bij verlies van sleutels worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht.