Privacyverklaring
Finca Tranquilidad (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers. Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG, in Europa bekend als GDPR). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je hebt het recht bij hen een klacht in te dienen wanneer je denkt dat wij niet goed omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

Identiteit en contactgegevens
Finca Tranquilidad
Geregistreerd bij de Junta de Andalucia met nummer: VTAR/CO/00642
Corona 49, Algaida y Gata, 14978 IznájarCordoba, Spanje
+31 654 306 802
+34 624 894 325
info@fincatranquilidad.com

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben geen functionaris gegevensbescherming aangesteld, maar we helpen je graag met jouw vragen over de AVG/GDPR. Hiervoor kun je contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Voor- en achternaam: deze verwerken wij wanneer het contactformulier wordt ingevuld. Voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kun je ons geven alvorens het formulier wordt verzonden. Deze gegevens bewaren wij zolang dat nodig is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd en zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om je alsnog een aanbieding te doen.
– E-mailadres: deze verwerken wij op dezelfde manier als de voor- en achternaam wanneer je een contactformulier invult. Daarnaast verwerken wij jouw e-mailadres wanneer je ons toestemming geeft om die aan onze mailinglijst toe te voegen. Jouw e-mailadres wordt dan alleen gebruikt voor de nieuwsbrief en wordt alleen in die lijst opgeslagen. Jouw e-mailadres wordt voor onbepaalde tijd bewaard, totdat je zelf besluit van de nieuwsbrief af te melden. In het boekingsformulier mogen wij deze gegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Voor die verwerking is geen toestemming noodzakelijk.
– Telefoonnummer: voor deze verwerking is toestemming vereist. Die kun je ons geven alvorens het formulier wordt verzonden. Deze gegevens bewaren wij zolang dat nodig is tijdens de communicatie. Na deze periode zullen deze gegevens worden verwijderd en zullen die dus ook niet op een later moment gebruikt worden om je alsnog een aanbieding te doen. Tijdens het boekingsproces mogen wij deze gegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Voor die verwerking is geen toestemming noodzakelijk.
– NAW-gegevens: de verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de uitvoering van belastingwetgeving te kunnen voldoen. Deze gegevens zullen volgens de wet 7 jaar bewaard worden.
– IP-adres: we slaan je bezoekgedrag en informatie op die de webbrowser meestuurt om te bepalen op welke wijze onze website gebruikt wordt.

Wij zullen je gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacyrechten
Wij doen niets onwettig met jouw gegevens en dat betekent dat wij ze ook niet doorverkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

– Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het is mogelijk om jouw persoonsgegevens over te dragen.
– Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien.
– je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen.
– Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen.
– Je hebt het recht om jouw toestemming om gegevens te verwerken altijd weer in te trekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van je verwerken.
– Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Je kunt het beste schriftelijk, per brief of e-mail om inzage vragen. De AP heeft hiervoor een voorbeeldbrief op hun website staan. Let op, je kunt alleen een inzageverzoek indienen als je ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet jouw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een van de ouders) het verzoek doen. Wij zullen dan ons antwoord ook aan die persoon sturen.

Voor een gedetaileerd overzicht bekijk ons cookiebeleid.

Beveiliging website
Om onze website te beschermen tegen hackers en andere kwaadwillenden, maken wij gebruik van een beveiligingsplug-in. Deze plug-in verwerkt hiervoor het IP-adres van onze websitebezoekers.

Ook voor deze plug-in bestaat er geen opt-out mogelijkheid en ook hiervoor zou je een browser-toevoeging kunnen gebruiken.

Om gegevens veilig te versturen via het internet heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven.

Om de eenmaal opgeslagen gegevens van de website te beschermen maken we gebruik van een plug-in die de veiligheid van de website waarborgt en controleert. Daarnaast controleren wij zelf actief wekelijks of WordPress, het thema en de plug-ins up-to-date zijn en zullen die, indien beschikbaar, direct updaten.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.